Thông báo cúp nước


Tiêu đềNội dungFileNgày Đăng
Tạm ngưng cung cấp nước tại khu vực P.BTĐ - Q.BT từ 21g ngày 06/10/2022 đến 03g ngày 07/10/2022 Tạm ngưng cung cấp nước tại khu vực P.BTĐ - Q.BT từ 21g ngày 06/10/2022 đến 03g ngày 07/10/2022 Xem 06/11/2022